حقوق شهرنشینی

آثار احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهری

مقدمتاً باید گفت، کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و الحاقی سال ۱۳۷۲ ساخت و ساز خارج از محدوده ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابطی است که از سوی سازمان ها و موسسات و وزارتخانه‌ها اعلام می‌شود هرگونه عملیات ساختمانی در خارج از محدوده قانونی شهر صورت بگیرد ضوابط آن باید از سوی احداث کننده ساختمان و یا تاسیسات رعایت شود که قانونگذار در ماده ۴ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر مصوب ۱۳۵۵ بیان کرده و قانونگذار طرح جامع شهر و طرح تفصیلی و طرح هادی را در ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ و با اصلاحات بعدی آن بیان داشته و قابل اجرا می باشد.
جزییات مقررات جاری
در ماده ۱۳ آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی بنا و تاسیسات کمیسیونی ترتیب داده شود که تا سال ۱۳۷۲ و قبل از تصویب کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استانداری ها تاسیس و تشکیل می شود بر اساس ضوابط عمل می‌کردند اما پس از تصویب کمیسیون اخیر و تشکیل در استانداری ها که مرکب از نمایندگان قوه قضایی وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد و دارای اعتبار قانونی است و در کمیسیون مطروحه ماده ۱۳ آیین نامه مربوط استفاده از اراضی بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها رسیدگی می شده اما رعایت شرایط و ضوابط ماده ۴ آیین نامه مذکور به قوت خود باقی است و الزامی می باشد و اگر اشخاصی بخواهند عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی و خدماتی در خارج از محدوده قانونی شهر احداث نمایند باید مجوز قانونی اخذ نمایند تا این که بتوانند عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی و خدماتی در خارج از محدوده قانونی شهر احداث کنند و اگر بدون مجوز اقدام نمایند توسط مامورین فرمانداری و بخشداری به کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها اعلام و به تخلف انجام شده رسیدگی که تصمیم کمیسیون به طور معمول بر خلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۲_ اتخاذ تصمیمات و ویژگی های کمیسیون الف اتخاذ تصمیم کمیسیون بر دو محور می باشد.
۱_ رای بر خلع بنا
۲_ رای بر اخذ جریمه
اختیارات کمیسیون رسیدگی به ساخت و ساز غیرمجاز خارج از حریم شهرها بوده و در استانداری ها تشکیل می شود
۱_ رای کمیسیون در کمیسیون هم عرض قابل اعتراض نبوده چون تشکیل کمیسیون هم عرض پیش بینی نگردیده.
۲_ رای کمیسیون قطعی است و نسبت به دعوت متخلف و یا عدم دعوت آن به کمیسیون مسکوت می باشد لیکن از عمومات و اصول قانونی می توان استفاده کرد و از شخص متخلف دعوت به عمل آید.
۳_ به محض صدور رای و قطعیت آن لازم الاجرا بوده که از طریق مقامات ذیصلاح اجرا می شود که نحوه اجرای آن در قانون مصوب بیان گردیده و اگر متخلف نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند باید از طریق اقامه دعوی حقوقی با تنظیم دادخواست مطالبه وجه عمل نمایند اما قانونگذار نحوه اجرای رای کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ و ۷۷ را بیان داشته.
۴ تصمیمات کمیسیون فقط در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
نکته : ۱_ بهتر از قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره در کمیسیون مذکور منجزا بیان شود
۲_ مرجع اجرای تصمیم دقیقا بیان شود چون محل تشکیل را در استانداری ها اعلام نموده اما نحوه اقدامات اولیه و اجرای حکم را تعیین نکرده است.
۳_ احسن به نظر می‌رسد که مانند احکام کمیسیون ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری به آن ضمانت اجرا دهد.
برگرفته از کمیسیون‌های شهرداری تدوین علیرضا میرزایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا