حقوق و اشخاص

سوالات مربوط به ارث و وصیت

مقدمه: با فوت هر شخصی اختیار اداره اموال وی بدست ورّاث قانونی می رسد. بر خلاف زمان حیات موّرث که به تنهایی می توانست هرگونه نصرفی در اموال خود نماید، دخالت ورّاث در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است. این امر به موجب مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من‌جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی آورده شده، که زیلا در قالب پرسش و پاسخ به بخشی از آنها پرداخته خواهد شد.
پرسش: شخصی که حق ارث زمین به او می رسد، می‌تواند حق خود را به دیگری واگذار کند و شخص سوم با بقیه ورّاث مشارکت داشته باشد؟
پاسخ: شخص سوم قائم مقام ورثه ای است که سهم الارث خود را واگذار کرده و تمامی حقوق ورثه موصوف را داراست، از جمله مشارکت با بقیه ورّاث.
پرسش: اگر شخصی یک فرزند خوانده و یک برادر ناتنی داشته باشد، ارث او به کدامیک از آنها می رسد؟
پاسخ: فرزند خوانده ارث نمی برد و چون در طبقه اول، متوفی ورثه ندارد ارث به طبقه بعدی می رسد که همان برادر ناتنی در فرض سؤال است.
پرسش : شوهر يك خانم در تصادف فوت مي‌كند و بعد از تصادف خانم زايمان مي‌كند و يك پسر به دنيا مي آورد ديه شوهر به زن مي‌رسد يا پسر ؟
پاسخ: هر دو ورثه زوج هستند و به هر دو نفر دیه، بصورت یک هشتم به مادر و بقیه به پسر می رسد.
پرسش: به جنين ارث تعلق مي‌گيرد یا خیر؟ اگر بعداز تولد فوت كند چطور؟ چه كساني از جنين ارث مي‌برند ؟
پاسخ: مطابق ماده ۸۷۵ قانون مدنی جنین در صورتی ارث می برد که نطفه او در حین فوت موّرث منعقد شده و ضمناً زنده متولد شود. اگر چه فوراً بعد از تولد بمیرد و در صورت اخیر ورثه قانونی حین الفوت وی ارث می برند.
پرسش: درصورتیکه همسر خانم بارداری فوت شود، جهت اقدام به انحصار وراثت باید منتظر تولد فرزند شوند یا همان زمان هم می‌توان اقدام نمود؟
پاسخ: براساس ماده ۸۷۸ قانون مدنی اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر ورّاث نباشد، گواهی انحصار وراثت صادر و توضیح داده می شود که همسر متوفی حامله است و در صورت تقسیم ترکه برای حمل حصه دو پسر گذاشته شود و متعاقباً گواهی تکمیلی و اصلاحی صادر می شود.
پرسش: آیا سهم الارث توسط برخی ورّاث، قابل فروش است؟
پاسخ: بطور کلی فروش مال مشاعی منع قانونی ندارد و هریک از ورّاث که مالک مشاعی تلقی می شوند می توانند سهم الارث خود را بصورت مشاعی به غیر واگذار نمایند.
پرسش: چنانچه در وصيت‌نامه براي عمل به وصیت متوفي، شخصی تعيين شده باشد، آيا وي مكلف به اجراي آن است؟ اگر سر باز ‌زند، سایر ورّاث مي‌توانند آن را انجام دهند؟
پاسخ: اگر وصی طبق وصایای موصی عمل نکند طبق مقررات قانون مدنی ضامن و منعزل است و با تأیید این امر توسط دادگاه خود ورثه می توانند وصیت را اجرا کنند.
پرسش: سه دانگ از ملكي به اسم مادرم و سه دانگ به اسم پدرم مي‌باشد. پدرم فوت نموده و ما قصد فروش این ملک را داریم. آیا از سه دانگ پدرم، سهمي به مادرم تعلق مي‌گيرد ؟
پاسخ: اگر مادر بعد از پدر فوت کرده باشد یک هشتم بهای اعیان سه دانگ مال پدر سهم الارث مادر خواهد بود. البته پاسخ در فرض فوت هردو نفر است و اگر مادر در قید حیات باشد، پاسخ باز هم به شرح فوق است.
پرسش: در رابطه با وصیت نامه ای که در آن ثلث مال را می بخشند، توضیحاتی دهید؟
پاسخ: هرکس می تواند تا یک سوم مال خود را برای بعد از مرگ خود به دیگری تملیک مجانی نماید و وصیت به زیاده بر ثلث نافذ نیست، مگر اینکه سایر ورثه تنفیذ و اجازه نمایند و در صورت اول ابتدا یک سوم ما ترک متوفی اخراج می شود و ورثه در آن دخالتی ندارند و مابقی مطابق مقررات ارث بین کلیه ورّاث تقسیم می‌شود.
پرسش: پدرم در وصيت‌نامه ۲ دانگ از منزل مسكوني را به مادرم داده آيا يك سوم از اين ملك به مادرم مي‌رسد يا ۲ دانگ كامل قابل اجراست ؟
پاسخ: اگر دو دانگ منزل مسکونی به میزان ثلث ماترک پدر باشد دو دانگ متعلق به مادر خواهد بود اما اگر دو دانگ منزل بیش از ثلث ماترک باشد نسبت به مازاد بر ثلث اجازه سایر ورثه لازم است تا مادر کل دو دانگ را مالک شود.
پرسش: اگر فرد متوفی دارای پدر، مادر، زن و یک پسر و یک دختر باشد و مهریه زن در سال ۱۳۷۰ برابر پانصد هزار تومان باشد همچنین فرد متوفی دارای یک باب منزل و ده میلیون تومان پول نقد باشد تقسیم ارث برای زن و والدین متوفی به چه صورت خواهد بود؟
پاسخ: پدر و مادر متوفی جمعا ۳/۱، زوجه متوفی ۸/۱، مابقی اموال به نسبت پسر دو برابر دختر، مهریه به قیمت روز برابر است با ۱۲۴۲۵۳۳۷ تومان.
پرسش: سهم الارث زنی که از همسرش بچه دار نشده اما همسرش از زن قبلی که فوت کرده ، فرزندان ذکور واناث دارد چه مقدار از اموال شوهر است ؟
پاسخ: چنانچه شوهر ازهمسر اول متوفای خود بچه دارد، سهم الارث همسر دوم ۸/۱ می باشد.
پرسش: ارث زن از همسرش ، ۱/۸ از کل آپارتمان می باشد یا ۱/۸ از اعیانی آن؟
پاسخ: به موجب مقررات قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، زن در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول (از جمله آپارتمان) اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.
پرسش: اگر فرزند فوت شود، آیا اولادش از والدینش ارث می برند؟
پاسخ: اگر والدین فرزند دیگری غیر از متوفی نداشته باشند فرزندان متوفی از والدین متوفی ارث می برند، در غیر اینصورت خیر
س: اگر منزلی از پدری به فرزندانش به ارث برسد و یکی از وراث بخواهد بفروشد ویکی نخواهد، تکلیف چیست؟
ج: وراث متقاضی باید دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه بدهند.
تقسیم ترکه، یعنی تقسیم اموالی که از مُتوفّی (کسی که فوت کرده) به جا مانده است و دادگاه اگر شرایط را آماده دید، اموال را بین وراث تقسیم می کند و الا از طریق مزایده بفروش رفته و سهم هر کس داده می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا