حقوق و جامعه

غرامت دستمزد ایام بارداری و شرایط آن

مقدمه: همانطوریکه میدانیم، سازمان تامین‌اجتماعی علاوه بر ارائه خدمات پزشکی به بیمه‌شدگان زن در ایام بارداری، برای جبران کاهش و یا قطع درآمد هنگام مرخصی زایمان نیز، کمک هزینه بارداری به آنان پرداخت می‌کند.
شرایط پرداخت
به بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري، در صورت حصول شرايط ذیل کمک هزينه بارداري پرداخت می شود:
۱ – ظرف يک سال پيش از زايمان، حق بيمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کرده باشند
۲ – در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد يا حقوق دريافت نکرده باشند
۳ – در تاريخ اعلام بيماري، مشغول به کار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشند
۴ – در دوره استراحت دریافت مزدي براي وي مطرح باشد
روش محاسبه ميزان کمک هزينه بارداري :
ميزان کمک هزينه بارداري ، معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده با در نظر گرفتن روزهاي استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت مي شود. نحوه محاسبه آخرين مزد يا حقوق بيمه شده به اين ترتيب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بيمه که بيمه شده در آخرين ۹۰ روز قبل از استراحت دريافت کرده است ، با هم جمع مي شود و بر تعداد روزهاي کارکرد بيمه شده در اين مدت تقسيم مي شود.
مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه بارداري وغرامت دستمزد ايام بارداري :
۱ – تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند ( فرزندان).
۲ – اصل گواهی پزشک ذیربط یا بیمارستان.
۳ – دفترچه درمانی بیمه شده
۴- متقاضی جزو بیمه شدگان یا کارگاههای مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باشد.
شایان ذکر استکه، کمک هزينه بارداري از اولين روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت مي شود. مدت مرخصي زايمان براي مادراني که فرزاندانشان را از شير خود تغذيه مي کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن مي بايست بعد از دوران زايمان باشد.
براساس مصوبه مورخ ۱۳/۴/۸۶ مجلس شوراي اسلامي مدت استراحت دوران بارداري ، زايمان و شير دهي (موضوع ماده ۳ قانون ترويج تغذيه با شير مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزايش يافته است .مدت مرخصي زايمان براي وضع حملهاي دوقلو ۶ماه و براي زايمانهاي سه قلويابيشتر يکسال خواهد بود.
چنانچه بيمه شده زن درطول دوره بارداري به عوارضي دچارشود که سلامتي مادر و فرزند را تهديد نمايد و طبق نظرپزشک معالج وتائيد شوراي پزشکي سازمان نيازبه استراحت پزشکي داشته باشد. غرامت دستمزد اين ايام پرداخت خواهد شد
مدت زمان استراحت ایام زایمان :
هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه مورخ ۸۶/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ۶ماه و برای زایمانهای سه قلو یابیشتر یکسال خواهد بود.
نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه به چه صورت خواهد بود ؟
وفق قانون اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مصوب ۹۶/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی مدت مرخصی زایمان های یک و دوقلو از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافته لیکن به علت عدم تامین بار مالی حاصل از این افزایش توسط دولت فعلاً قابلیت اجرایی ندارد.
لیکن با توجه به رای قطعی شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۴/۱/۳۱ با موضوع ” صدور رای ایجاد وحدت رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در دستگاههای دولتی ” بیمه شدگان دستگاههای مذکور به مدت ۶ ماه از مرخصی زایمان خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده و ۳ ماه مازاد را دستگاههای مذکور مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی خود میباشند و سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا