دادرسی مدنی

مفهوم افزایش خواسته و شرایط آن

مقدمه: بدون شک تعیین خواسته مهمترین ستون هر دادخواستی را تشکیل میدهد که ناظر به وجود حقی است که خواهان ادعای نقض آن را توسط خوانده دارد و می تواند مالی مانند پول یا یک واحد مسکونی باشد یا غیر مالی مانند الزام به تمکین یا انجام عملی باشد.
همچنین ممکن است خواهان ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعلی را بخواهد، اجرای شرطی قراردادی را درخواست نماید، اعلام بطلان ازدواجی را تقاضا کند، اعلام نسبی را بخواهد، خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی از آن را هدف قرار دهد، تنفیذ سند، قرارداد یا اعلام بی اعتباری آن را بخواهد، منع یا الزام خوانده به انجام عملی را درخواست کند، تحویل مال منقول و یا ادای دینی را تقاضا کند و… با این تفاسیر، خواسته، جوهره اصلی دادرسی می باشد.
در عین حال میتواند خواسته خود را افزایش دهد که دارای شرایطی به شرح ذیل است.
شرایط افزایش خواسته:
– طبق قانون افزایش خواسته مشروط به سه شرط است:
۱- مطابق ماده ۹۸ آئین دادرسی مدنی، تا پایان اولین جلسه دادرسی به این امر اقدام شود.
۲- همچنین بر اساس ماده مذکور، قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مربوط باشد. بنابراین اگر خواهان در دعوای اجرت المثل یک ملک، مبلغی را تقاضا کرده باشد؛ نمی تواند به عنوان افزایش خواسته، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید. زیرا منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است. بنابراین اگر منشأ دو خواسته یکسان نباشد، افزایش خواسته مفهومی ندارد و از سوی دادگاه پذیرفته نشده و نیاز به دادخواست مجزا دارد.
۳- منشا قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد؛ در نتیجه چنانچه خواهان در دعوای اجرت‌المثل ملکی مبلغی را خواسته باشد نمی تواند به عنوان افزایش خواسته مبلغی را نیز به عنوان خسارات وارده به ملک به آن بیفزاید. در حقیقت منشأ خواسته نخست، غصب و منشا خواسته دوم اتلاف است.
بدیهی است اولاً: افزایش خواسته نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با درج در صورتجلسه در جلسه دادرسی و یا تقدیم لایحه به دادگاه انجام می شود. در این مورد قابل توجه است که با افزایش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید افزایش می یابد. ثانیاً: خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی را نیز پرداخت کند و خسارات دادرسی نیز نسبت به خواسته افزایش می یابد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا