دادرسی مدنی

نحوه فروش ملك غير قابل افراز

مقدمه: هنگامیکه یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده ۴ قانون افراز وفروش املاک مشاع که مقرر میدارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود» در پی درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر مالکین مشاع، دادگاه صرف یک دستور و اعلام به اجرای احکام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. ماده ۹ آیین نامه قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوبب ۲۰/۲/۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیان می دارد: «در صورت حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یاچند نفر از شرکاء دستور فروش آنرا به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اصول غیر منقول اقدام می نماید»
نكاتي را كه در خصوص رسيدگي دادگاه به اينگونه درخواستها بايد به آنها توجه بنماييم بطور خلاصه عبارتند از :
۱- دستور فروش ملك غير قابل افراز،با عنايت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آيين نامه اجرايي قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم نيست. زيرا مانند درخواست اجراي حكم است.
۲- تصميمي كه دادگاه دربرابر اينگونه در خواستها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا قرار نيست ،بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نمي باشد قابل تجديد نظر خواهي و فرجامخواهي نمي باشد. اداره حقوقي دادگستري در نظريه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنين اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افر از مصوب ۲۲/۸/۵۷ ،ملك مشاعي كه در مرجع ثبتي غير قابل افراز تشخيص داده شده،به دستور دادگاه فروخته مي شود. لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در مرحله اجرا واحد اجراي احكام مي تواند براي تعيين حدود اربعه و قيمت پايه و تنظيم كروكي وغيره رأساً اقدام نمايد.
۳- دستور فروش ملك غير قابل افراز فاقد اعتبار قضيه محكوم بها است.
۴- در رسيدگي به تقاضاي فروش ملك غير قابل افراز چنانچه تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت گردد، يك تخلف انتظامي محسوب مي گردد.
۵- نظر به اينكه دستور فروش حكم نمي باشد، بنابراين مستلزم تقاضاي صدور اجرائيه نمي باشد و صرف تقاضاي اجراي حكم از ناحيه احدي از شركا كافي به نظر مي رسد.
۶- واحد اجراي احكام مدني پس از وصول دستور فروش و ثبت آن طبق ماده ۵ قانون افراز و مواد ۹ و ۱۰ آيين نامه قانون افراز مكلف به اجراي آن خواهد بود.
نمونه درخواست
برگ دادخواست به دادگاه…
مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت
شهر – خیابان -کوچه – شماره –پلاک
خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته و بهای آن دستور فروش ملک مشاع
دلایل و منضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق سند مالکیت ۳- گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت
ریاست محترم …..
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند: ۱- بدین وسیله اینجانب ……………. به همراه ……………. و ………………… و ………………… مالک مشاعی پلاک ثبتی ………… فرعی از …………. اصلی واقع در بخش یک ………………… به موجب سند رسمی شماره ……………. شماره ……………….. دفتر ۲۱۷ …………….. می‌باشم. ۲- به‌واسطه صدور گواهی عدم امکان افراز از اداره ثبت شهرستان ……………… جهت استفاده بهینه از ملک و عدم رضایت سایر شرکا جهت تقسیم ملک ناگزیر از فروش می‌باشم. ۳- فلذا با توجه به توضیحات فوق، از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فروش ملک مذکور به استناد قانون و آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مورد استدعاست.
امضا
باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره حقوقی بی نیاز نمی نماید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن