حقوق و خانواده

پرسش و پاسخ های حقوق خانواده

🔹پرسش: تعریف حضانت چیست؟
🔹پاسخ: حضانت و نگهداری فرزند حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ کودک به والدین سپرده است. وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است. در صورت فوت پدر طبق قانون مدنی در هر حال با مادر است.
🔹پرسش: در صورت خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت، چه مجاراتی در انتظار است؟
🔹پاسخ: بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، اگر پدر یا مادر از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل خودداری کند، مورد تعقیب کیفری قرار می‎گیرد. لیکن با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال است، لهذا رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است.
🔹پرسش: در چه صورتی می‌توان حضانت فرزند را از همسر پس گرفت؟
🔹پاسخ: چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ کند.
🔹مواردی كه می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
اعتیاد زیان آور به الكل – مواد مخدر – قمار.
اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تكدی‌گری، قاچاق.
تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در صورت وجود موارد فوق، پدر یا مادری که حضانت طفل را برعهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد، با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می‎شود.
🔹پرسش: آيا در عدّه طلاق مرد بايد به زن نفقه بدهد؟
🔹پاسخ: فقط در طلاق رجعی که زن تکليف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد، نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گيرد و اگر بعد از صدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گيرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکليف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گيرد.
🔹 پرسش: شوهری محکوم به پرداخت نفقه ماهيانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائيه تا کنون زوجه نتوانسته اين مبلغ را از وی دريافت کند آيا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آيا ميشود از حقوقش کسر گردد؟
🔹پاسخ: مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی در صورت توانایی مرد، برای ترک انفاق کيفر حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه تعيين گرديده است و در غالب موارد موثر بوده است. همسر می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نمايد و اگر محکوم عليه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نمايد پس از تقاضای اجرا از ناحيه محکوم له، چنانچه محکوم عليه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نيايد محکوم له می تواند در اجرای ماده ۳ قانون نحوه محکوميتهای مالی تقاضای حبس وی را بنمايد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا