حقوق و فرهنگدسته‌بندی نشده

حقوق شهروندی و عدالت

نوشته دکتر عماد افروغ

با عنایت به مباحث و چالش های معاصر و به روز اجتماعی ایران، نویسنده درصدد آن بوده که با عنایت به این چالشها به مقوله حقوق شهروندی بپردازد و در این راه آگاهی بخش مفاهیم و مسائل اجتماعی باشد. کتاب از آن رو که به یکی از مهمترین مباحث روز ایران و جهان یعنی شهروند با دیدی مفهوم شناختی و جامعه شناختی اقدام می نماید دارای اهمیتی درخور توجه است. تلاش بر این بوده که مفاهیم واقعیات و ایده های اجتماعی ابتدا به طور کل و سپس با کاربرد آن در جامعه ایران توضیح و تفسیر شود و از آشفتگی و ابهام مسائل پرهیز شود. این امر هم نظم و ترتیبی به مباحث مورد اشاره می دهد و هم از بعد انتقادی و محتوایی، مسائل را واکاوی می نماید. نویسنده با بینش انتقادی در نظر دارد به نقد درون گفتمانی پرداخته، ضرورت و مؤلفه های اساسی نقد درون گفتمانی و آسیب های حضور نقدهای برون گفتمانی و عواقب آن را برای جامعه آشکار و تبیین کند. عواملی مانند تقلیل فرایندهای اجتماعی به حوادث قابل مشاهده، بی توجهی به رابطه ایده و عمل و نسبی گرایی در هستی شناسی و روش شناسی از موانع یک نگرش انتقادی به مفاهیم و رخدادهای اجتماعی است. از این رو، وی می کوشد از این فرضیات اشتباه دوری کرده و گفتمان نقدپذیری و اصلاح گری را به طور صحیح بنیان سازد. برجستگی اصلی کتاب افروغ، در پرداختن به جامعه ایران از این منظر و نوع دیدگاه درون گفتمانی می باشد. وی جامعه ایران را واکاوی نموده و به طور مفصل به مقوله شهروند ایرانی پرداخته است. در عین حال کتاب دیدگاههای قابل توجه و متکی به ادبیات دینی و نیز ادبیات جهانی پیرامون موضوعاتی چون آزادی ، مطبوعات، عدالت، حزب، حقوق قومیت ها و اقلیت ها مطرح می کند که آگاهی از آنها می تواند جالب باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا